17 февруари 2010 г.

Парла-менти, шменти капели или кво работи полицията

Това граничи с дебилизъм. Никой от Областната дирекция на полицията в Шумен не обръща внимание като трошат пейки, люлки, градинки, ама сега хукнали да търсят хлапетата, които надраскали паметника в градската градина. Ми да търсят и тия дето драскат по разперкото. Пълно е с идиоти. Ама вижте сами стенограма от парламента.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Следва въпрос от народния представител Лъчезар Тошев относно предприетите действия на Министерството на вътрешните работи по повод повторното поругаване на паметника на жертвите на комунизма в гр. Шумен, построен с дарения на Политическа партия ГЕРБ.
Господин Тошев, заповядайте да развиете въпроса си.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин вицепремиер! Миналата година с дарения предимно на политическа партия ГЕРБ, но също така на Михаил Багрянов, синът на министър-председателя Иван Багрянов, който дълги години беше член на СДС, сега – на ДСБ, със съвместни усилия беше открит паметник на жертвите на комунизма в Шумен. Откриването на паметника беше на 27 юни в присъствието на Бойко Борисов. На 15 юли той за първи път беше осквернен. След това плочата на този паметник беше сменена, на 23 октомври той отново беше открит за обществеността и на 18 ноември миналата година беше извършено неговото второ оскверняване от лица, които до момента не са ми известни. Бях сезиран за този случай от председателя на Областната организация на Съюза на репресираните от комунистическия терор в гр. Шумен господин Цветан Цанински, когото познавате, който ме уведоми за това повторно оскверняване на паметника на жертвите на комунизма в гр. Шумен. Той, разбира се, е сезирал областния управител и така въпросът е бил отнесен до Областната дирекция на МВР в гр. Шумен по компетентност.
В момента в България няма закон срещу поругаването, макар че смятам, че трябва да има такъв закон, но въпреки това виновните могат да бъдат подведени за хулиганство например, тъй като има такива текстове, на базата на които може да им бъде потърсена отговорност.
Затова моят въпрос към Вас е какви мерки са предприети от МВР за разкриване на извършителите на този акт на поругаване и какви са резултатите от тези мерки? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор има думата вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Тошев! Във връзка с постъпилия от Вас въпрос относно предприетите действия на МВР по повод повторно поругаване на паметника на жертвите от комунизма в гр. Шумен Ви уведомявам следното. При извършената проверка на място е установено, че от дясната страна на паметника, по средата на мемориалната плоча, има два трибуквени надписа на латински „DMF”. За установяване на извършителите на деянието са предприети съответните действия, като са проведени разговори с посетители и лица, работещи в търговските обекти на територията на градската градина в гр. Шумен.
Установено е, че в района на паметника са били забелязани малолетни и непълнолетни лица, които изписват графити по паметниците и бетонните здания на парка градска градина. Подробни данни относно самоличността на лицата, както и друга допълнителна информация обаче не е била дадена. Съгласно действащата Наредба 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Шумен, приета с решение № 27 от 1996 г., изменена с решение № 404 от 2009 г. на Общинския съвет – Шумен, за констатирани нарушения, а именно писането и драскането на думи, текстове и знаци по фасадите на сградите, паметници и други се съставят актове за нарушение на определените от кмета на общината контролни органи при общинската администрация от кметовете и кметските наместници и органите на Областна дирекция „Полиция” – Шумен.
Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания. По смисъла на чл. 51, буква „б” от тази наредба констатиране на престъпления и актове се извършва от районната прокуратура. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от кмета на община Шумен. Той може да предлага съвместни с други контролни органи проверки за изпълнението.
С оглед превенция и недопускане на подобни деяния в района на парка градска градина гр. Шумен е заострено вниманието на лицата, стопанисващи търговските обекти, в случай че забележат участници в извършването им своевременно да сезират органите на МВР с цел тяхното установяване и предприемане на действия съгласно действащата нормативна уредба. Към настоящия момент територията на парка е със засилено полицейско присъствие. Надявам се, че при подобни такива деяния ще заловим съответните извършители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Цветанов.
За реплика – заповядайте, господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Благодаря Ви, господин министър. От отговора Ви разбрах, че става въпрос за някакви деяния вероятно на деца, които със спрей пръскали върху този паметник, но от снимката, която беше публикувана във вестниците, се вижда, че това не е спрей, че това е най-вероятно кутия с боя, която е била донесена. И също се вижда, че надписът е бил замазван, тоест някой е използвал четка, което говори, че това е умишлено действие, а не просто някаква детска история. Ето защо смятам, че органите на МВР в Шумен следва да обърнат внимание и на тези обстоятелства – че това е просто един акт на поругаване. Когато се поругава един паметник, се поругава паметта на тези, на които той е бил посветен. Това е нещо, което нашето общество не може да приеме, нито може да толерира.
Ето защо моля да обърнете внимание на МВР – Шумен, за по-голямо внимание към опазването на мемориалите, посветени на паметта на жертвите, които са в техния район. Благодаря ви.

1 коментар:

Анонимен каза...

В градовете, където е изградено видеонаблюдение на кръстовища и възлови места, правонарушенията на обществени места са сведени до минимум, а извършените такива се разкриват и доказват своевременно... Имам предвид, че вместо да се дават пари за глупости, които не могат да се изплатят за 1000 години /например "парк" "Студентски"/ може да се помисли за по-ефективни неща. Проблема е , че средствата за извършване на нарушения се развиват, а възможностите на полицията стоят,повече от сто години едни и същи - автомобил, палка, пистолет. :)